HIZLI ERİŞİM İLETİŞİM

Sıkça Sorulan Sorular

1. Öğrenci Belgesi ve Not Durum Belge mi nasıl alabilirim?
 • Öğrenci Bilgi İşlem Sisteminizden başvuru yapmanı gerekmektedir.
  • Elektronik imzalı belge taleplerinizi öğrenci bilgi sayfanızdan alabilirsiniz.
  • Islak imzalı belge taleplerinizi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gelerek alabilirsiniz.
2. Ara, yarıyıl sonu ve bütünleme notuna itiraz süresi kaç gündür?
 • Sınavları sonunda ders başarı notlarına itirazı olan öğrenci, dersin kodunun bağlı bulunduğu ilgili akademik birimin bölüm veya program başkanlığına, notlar ilan edildikten sonra beş iş günü içerisinde yazılı olarak başvurabilir.
3. Ara ve yarıyıl sonu sınavına giremedim, telafi (mazeret) sınavı var mıdır?
 • Mazeret sınavı mevcuttur.
4. Ara ve yarıyıl sonu sınavına nasıl ve ne zaman başvurabilirim?
 • Üniversitemizin web sayfasında yer alan Mazeret Sınav Başvuru formunu doldurarak dersin sınavının yapıldığı tarihten itibaren 5 iş günü içinde başvurması gereklidir.
5. Bütünleme sınavına kimler girebilir? Başvuru veya dilekçe vermek gerekli midir?
 • FF dersi olan herkes bütünleme sınavına katılabilir.
6. Şartlı not nedir?
 • O döneme ait GNO’ nun 1,80 üzerinde olması ve derslerinin notlarının DC ve DD olarak harf değeri olan dersler “Şartlı Geçer” ders olarak isimlendirilmektedir.
7. Hangi koşullarda şartlı derslerden başarılı olarak geçmiş sayılmaktadır?
 • O döneme ait GNO’ nun 1,80 ve üzerinde olması durumunda DC ve DD derslerini başarmış sayılır.
8. DC ve DD ne zaman başarısız olarak değerlendirilir?
 • O döneme ait GNO’nun 1,80 altında olması durumunda şartlı derslerden başarısız sayılırlar.
9. DD ve DC ile not ortalaması 1,80’ nin altında olması nedeni ile kalınan dersler ne zaman alınır?
 • Devam eden yılda almak zorundadır.
10. Bir dönemde en çok kaç AKTS alınabilir?
 • Öğrenim görmekte olduğunuz müfredatta belirtilen toplam AKTS kadar ders alabilirsiniz.
11. Mezun olabilmek için not ortalamasının kaç olması gerekmektedir?
 • Mezun olabilmek için GNO( Genel Not Ortalaması) 2,00 olması zorunludur.
12. Kimler mezun sayılmaktadır?
 • Kayıtlı olduğu bölüm veya programın müfredatındaki bütün derslerinden başarılı olmuş, lisans düzeyinde iki yüz kırk (240) AKTS, ön lisans düzeyinde ise yüz yirmi (120) AKTS kredisini tamamlayarak ağırlıklı genel not ortalamasını (GNO) en az 2,00 düzeyine çıkarmış ve varsa zorunlu staj yükümlülüklerini yerine getirmiş öğrenci öğrenimini bitirmiş sayılır ve ilgili akademik birim yönetim kurulunun kararı ile kendisine 28 inci maddede belirtilen diploma verilir.
13. Tek ders sınavına kimler katılabilir?
 • Tek ders sınavı; 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde tanımlanan azami öğrenim sürelerini doldurmamış olan öğrencilere mezuniyetleri için tüm derslerden devam şartını yerine getirerek FF notu aldığı tek dersten akademik takvimde belirlenen tarihlerde verilen sınav hakkıdır.
14. Yaz okulunda en çok kaç kredi alınabilir?
 • Her yıl Üniversitenin senatosundan çıkan karar ile belirlenir.
15. Yaz okulu ücreti nedir?
 • Her yıl Mütevelli heyetinin belirleyeceği kredi bedeline göre ücret ödenir.
16. Başka bir üniversitede okuyorum yaz okulundan üniversitenizden ders alabilir miyim?
 • Başka Bir üniversitede öğrenim görmekte olan tüm öğrenciler, üniversitemizden ders alabilmektedirler. Bu öğrencilere yaz okulunda kredi sınırlaması bulunmamaktadır.
17. Üniversitenizin yaz okulundan ders alabilmek için ne yapmalıyım?
 • Önce yaz okulumuzda açılacak olan derslerin içerisinde alacağınız derslerinizi belirleyerek kendi üniversitenize başvuruda bulunmanız gerekmektedir.
 • Başvurunuz doğrultusunda üniversiteniz, üniversitemizden ders almanıza izin vermesi gerekmektedir.
 • Bu durumda üniversitemizin yaz okulunda açtığı derslere kayıtlanabilirsiniz.
18. Yaz okulunda hangi dersler alınabilir? Yaz okulu kaç haftadır?
 • Her yıl Akademik Birimler tarafından belirlenen dersler açılmakta olup, açılan derslerimize kayıt olabilirsiniz.
 • Yaz okulu yoğunlaştırılmış bir şekilde 7 haftadan oluşmaktadır.
19. Yaz okulunda geçme notu kaçtır?
 • Yaz okulunda geçme notu CC’ dir.
20. Üniversitemiz öğrencisi başka bir üniversitede yaz okuluna kayıt yapılabilir mi?
 • Ders üniversitemizde açılmaması durumunda ilgili akademik birimin uygunluğu ile başka bir üniversiteden yaz okulunda alabilir.
21. Öğrenci kimlik kartımı kaybettim yeniden çıkarmak istiyorum?
 • Öğrenci kimlik kartınızı kampüs içerisinde bulunan NISHCARD’ tan temin edebilirsiniz.
22. Diplomamı nereden ve nasıl alabilirim, ücret ödemem gerekiyor mu?
 • Diplomalar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından şahsen ve ya noter vekâlet vereceğiniz 2. bir kişi tarafından imza karşılığında verilmektedir.
23. Diploma almaya gelirken bir şey getirmem gerekiyor mu?
 • Diplomanızı almaya gelirken öğrenci kimliğiniz ve nüfus cüzdanınızın yanınızda olması gerekmektedir.
 • Daha önce geçici mezuniyet belgenizi aldıysanız, yanınızda getirmeniz gerekmektedir.
 • Üniversitemize geldiğinizde diplomanızın teslimi için “Mezun İlişik Kesme Formu” doldurup ilgili birimlerden onay almanız gerekmektedir.
24. Diploma kargo ile gönderilebiliyor mu?
 • Diploma kütük defterine imza atıldığı için kargo ile gönderilememektedir.
25. Askerlik işlemleri nasıl yapılmaktadır.
 • Askerlik işlemleriniz üniversite tarafından online olarak YÖKSİS üzerinden yapılmaktadır.
26. Öğrenci Bilgi İşlem Sistemime (OBİS) giriş yapamıyorum, Kullanıcı ve Şifre hatası vermektedir. Ne yapmalıyım?
 • Öğrenci Bilgi İşlem Şifrenizin sıfırlanması için oidb_nu@nisantasi.edu.tr adresine e-posta göndererek talep edebilirsiniz.
27. Öğrenci Bilgi İşlem Sisteminden ders seçimini nasıl yapmalıyım?
 • Öğrenci Bilgi İşlem Sisteminden “Kayıt Yenileme” sekmesinden akademik takvimde yer alan tarihlerde yapabilirsiniz.
28. Ders kayıt tarihleri, sınav tarihleri ve diğer çeşitli bilgilere nereden ulaşabilirim?
 • Üniversitemizin web sayfasında yer alan Öğrenci İşleri sekmesini tıkladığınızda o yıla ait Akademik Takvimden takip edebilirsiniz.
29. Sınav notlarımı nereden öğrenebilirim?
 • Öğrenci Bilgi İşlem Sisteminden Başarı durum belgenizden görebilirsiniz.
30. Akademik yıl nedir?
 • Öğrenim görülen ve en az iki dönemden oluşan öğretim yılıdır.
31. Akademik Takvim nedir ve nereden ulaşabilirim?
 • Akademik Takvim, öğrencinin bir akademik yıl için kullanacağı bir zamanlama rehberidir. ve Üniversite web sayfasında yayınlanır. Kayıt ve sınav dönemleri ile önemli başvuru tarihleri içeren bir yol göstericidir. https://www.nisantasi.edu.tr/Sayfalar/akademik-takvim.html linkinden ulaşabilirsiniz.
32. Öğrenci İşleri'ne nasıl ulaşabilirim?
33. İki yıllık bir programdan mezun oldum nasıl 4 yıla tamamlayabilirim?
 • ÖSYM’ce 2 yıllık ön lisans programından 4 yıllık lisans programına geçiş için yapılan merkezi bir sınav (Dikey Geçiş-DGS) ile 4 yıllık programlarına yerleşmeniz durumunda tamamlayabilmektesiniz.
34. Dikey Geçiş Sınavına(DGS) nasıl başvurabilirim?
 • Meslek Yüksek Okulu mezunu ya da son sınıf öğrencisi iseniz, her yıl ÖSYM’nin belirlediği başvuru tarihlerinde ÖSYM ‘ye başvuruda bulunmanız gerekmektedir. 
35. Dikey Geçiş Sınavı ile üniversiteye kayıt yaptırdığımda daha önceki mezun olduğum programdaki derslerim sayılıyor mu?
 • Evet, muafiyet yapılmaktadır. DGS ile yerleşen öğrencilerimizin daha önceden aldığı derslerden muaf olmaları için Ders Muafiyet Formu ‘nu doldurarak Ön Lisans programından almış oldukları dersleri gösteren resmi transkript (not durum belgesi) ve ders içerikleri ile beraber İlgili akademik biriminin sekreterliğine başvuruda bulunabilirler. Yapılan başvuru değerlendirilerek muaf olunan dersler belirlenir.
36. İç yatay geçiş (bölüm değiştirme) nasıl yapılır, kimler başvurabilir?
37. Çift anadal (Double Major) nedir? Kimler başvurabilir?
 • Çift anadal (major) eğitim-öğretimi, bir lisans veya ön lisans programında kayıtlı olan bir öğrencinin, ikinci bir lisans veya ön lisans diploması almak amacıyla diğer bir lisans/ön lisans programına devam etmesidir.
 • Çift anadal yapacak öğrencilerin kontenjanı, anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4.00 üzerinden 2.72 şartıyla, anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de bulunan öğrencilerin sayısından az olamaz.
 • Başvurduğu programın özel koşullarını karşılıyor olması gerekir. (Ön koşul dersler ve başarı sıralaması)
38. Yan dal (Minor) nedir? Kimler başvurabilir?
 • Yan dal (“minor”) eğitim-öğretimi, bir lisans programına kayıtlı olan öğrencinin, bilgisini artırmak amacıyla ikinci bir lisans programından ders almasıdır. Kayıtlı olunan lisans programına “anadal”, başvurusu kabul edilen lisans programına ise “yan dal” denir.
 • Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.
 • Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar anadal lisans programında aldığı tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvuru sırasındaki genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.50 olması ve başvurduğu programın varsa diğer koşullarını sağlamış olması gerekir
39. İstanbulkart (paso-iett seyahat kartı) nasıl alabilirim?
 • ÖSYS ile Nişantaşı Üniversitesi’ne yerleşen yeni öğrencilerin pasoları kayıt işlemleri yapılırken verilmektedir. Pasosu olmayan veya kaybeden öğrencilerin İETT’ye bireysel başvuru yapmaları gerekmektedir. https://www.istanbulkart.istanbul/ linkten bilgi alabilirsiniz.
40. Adres ve/veya iletişim bilgilerimde değişiklik oldu. Ne yapmalıyım?
 • Adres ve iletişim bilgilerinizi Öğrenci Sayfanız’dan yenileyebilirsiniz. “Telefon numaralarınız ve mail adresleriniz, öğrenci sayfasına girişte kullandığınız şifre değişikliği için ya da önemli durumlarda akademisyenlerin ve idari personelimizin size ulaşabilmesi için mutlaka güncellenmelidir.”
41. Kaydımı nasıl dondurabilirim?
 • Hastalık, birinci dereceden yakınlannın acil hastalığı halinde bakacak başka kimsesinin bulunmadığının belgelendirilmesi, tabii afetler, yurtdışı öğrenim, askerlik tecilinin kaldırılarak askere alınma, gözaltı ya da tutukluluk hali ve ilgili yönetim kurulunca haklı kabul edilen diğer nedenlerle; öğrencinin isteği üzerine, ilgili yönetim kurulunun kararı ile öğrenciye ön lisans programlarında bir defada en çok iki yarıyıl, lisans programlarında ise bir defada en çok dört yarıyıl izin verilebilir.
 • Öğrenci, kayıt dondurma isteğini yazılı (üniversitemizin web sayfasında yer alan kayıt dondurma formu) olarak doğrudan ilgili akademik birim sekreterliğine yapar.
42. Kaydımı nasıl sildirebilirim?
 • Kayıt sildirme posta yoluyla yapılamaz. Öğrencinin bizzat yazılı müracaatı gerekir. Ancak, özel hallerde mali yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması koşuluyla öğrenci, belirlediği yasal vekilleri (Noter onaylı) aracılığıyla Üniversiteden kaydını sildirebilir.
 • Öğrenci, kayıt sildirme isteğini yazılı (üniversitemizin web sayfasında yer alan kayıt dondurma formu) olarak doğrudan ilgili akademik birim sekreterliğine yapar.
43. Derslerin içerikleri hakkında nerden bilgi alabilirim?
44. Derslere devam zorunluluğu var mı?
 • Bir yanyıl içinde, dil hazırlık smıfı derslerine %80; teorik derslere %70, laboratuvar ve atölye gibi uygulamalı derslere %80 oranında devam zorunludur. Uçak Bakım ve Onanm, Hava Trafik Kontrolü ve Havacılık Elektrik ve Elektroniği lisans programlarında devam koşulu %90’dır.
45. Aldığım bir dersten başarısız olursam, ne yapmalıyım?
 • Zorunlu bir dersten FF notu alan öğrenci, bu dersi kredi yüküne ve ders seçimine ilişkin kurallar dahilinde, açıldığı ilk dönem tekrarlamak zorundadır. Seçimlik bir dersten FF notu alan öğrenci, bu dersi tekrarlar veya bu dersin yerine bir başka seçimlik ders alabilir.
46. Akademik danışman kimdir?
 • Her öğrenciye 1.sınıftan itibaren kayıtlı bulunduğu bölümün önerisi üzerine ilgili akademik birim sekreterliği tarafından bir danışman görevlendirilir. Öğrencilerimiz her akademik dönem başında, ders programlarını akademik danışmanlarına onaylatırlar. Öğrencilerin başarı durumlarına göre ders almak ya da ilgi alanlarına göre seçmeli derslere yönlendirilmeleri akademik danışmanlar tarafından yapılır. Ders programlarındaki her türlü değişiklik akademik danışmanlar tarafından onaylanır. Akademik danışmanınızın kim olduğunu ve iletişim bilgilerini Öğrenci Sayfanızdan görebilirsiniz.
47. Dönem not ortalaması (semester GPA) nedir?
 • Bir akademik dönem sonundaki not ortalamasına denir.
48. Genel Not Ortalaması (GPA) nedir?
 • Bulunduğunuz döneme kadar almış olduğunuz tüm derslerin not ortalamasına denir.
49. Not Yükseltme Sınavı nedir?
 • Tüm derslerden başarılı olmasına rağmen, mezuniyet koşullarını yalnızca genel not ortalamalarının 2,00’nin altında olması yüzünden tamamlayamamış olan öğrencilere, kendi seçecekleri bir dersten, genel not ortalamalarını 2,00 veya üstüne yükseltebilecek olmaları koşuluyla bir sınav hakkı verilir. Bu sınavda, en yüksek not bakımından bir kısıtlama uygulanmaz ve sınav sonucunda alınan not eski notun yerine geçer. Ek sınavda başarısız olan veya genel not ortalamalarını 2,00 veya üstüne çıkaramayan öğrenciler ders tekrarına ilişkin kurallara tabi olurlar.
50. Diploma Eki nedir, nasıl alabilirim?
 • Diploma Eki (DE) Yükseköğretim Kurumları tarafından diplomanın yanı sıra verilen tamamlayıcı ve açıklayıcı bir belgedir. Diploma Eki, üniversite mezunlarının aldıkları eğitimin diğer ülke ve eğitim sistemlerinde tanıtılmasına yardımcı olmakta; aynı zamanda mezunun aldığı akademik derece, düzeyi, içeriği ve mesleki yetkinlikler hakkında detaylı bilgi vermektedir
 • Diploma eki, Nişantaşı Üniversitesi’nden mezun olan tüm öğrencilere ücretsiz olarak, yaygın kullanılan bir Avrupa dilinde (İngilizce) hazırlanmaktadır.

Diploma Eki’nin Öğrenciler için Faydaları:

 • Yurtdışında daha kolay anlaşılan ve kıyaslanabilen bir diplomaya sahip olunması
 • Öğrencinin akademik gelişimi ve öğrenimi boyunca kazandığı yeterliliklerin kusursuz bir tanımını içermesi
 • Öğrencinin başarı ve yeterliklerinin tarafsız bir ifade olması
 • İş imkânlarına veya ileri seviyedeki yurtdışı eğitim olanaklarına daha kolay erişim sağlanması,
 • İstihdam edilmeyi desteklemesi
51. Diplomamı kaybettim, yeni diploma alabilir miyim?
 • Diploma ve sertifikaların kaybedilmesi halinde yeniden düzenlenmesi için gerekli belgeler şunlardır;
  • Dilekçe
  • Kayıp-Çalıntı Tutanağı veya gazete ilanı
  • Nüfus cüzdan fotokopisi

belirtilen belgelerle birlikte ilgili birime başvurur.

52. Onur ve Yüksek Onur Listesi nedir, nasıl girebilirim?
 • Lisans ve Ön lisans öğrencileri için; Öğrenimlerini en çok lisans için sekiz önlisans için dört yarıyılda, 00 üzerinden en az 3.50 veya üzeri GNO ile tamamlayanlar yüksek onur, 4.00 üzerinden 3.00 ile 3.49 arasında GNO ile tamamlayanlar onur listesine alınırlar. Bu durumlarını belirten özel bir belge kendilerine diplomaları ile birlikte verilir. Ancak, disiplin cezası almış olan öğrenciler bu listelere alınmazlar.
53. E-mail Adresimi nasıl alırım?