HIZLI ERİŞİM İLETİŞİM

Formlar

Tek Ders Formu / Single Course Exam Application Form (Word)
Tek Ders Formu / Single Course Exam Application Form (PDF)
Çap Yandal Başvuru Formu(Word)
Çap Yandal Başvuru Formu(Pdf)
Not Yükseltme Sınav Başvuru Formu (Word)
Not Yükseltme Sınav Başvuru Formu (Pdf)
Mezun Öğrenci İlişik Kesme Belgesi (Word)
Mezun Öğrenci İlişik Kesme Belgesi (Pdf)
Sınav İtiraz Formu / Exam Scroe Objection Form (Word)
Sınav İtiraz Formu / Exam Scroe Objection Form (Pdf)
Ders Saydırma Formu / Course Substitution Form (Word)
Ders Saydırma Formu / Course Substitution Form (Pdf)
Kayıt Sildirme Formu (Word)
Kayıt Sildirme Formu (Pdf)
Ders Kayıt Formu / Petition For Course Enrolment
Ders Kayıt Formu / Petition For Course Enrolment
Kayıt Dondoruma Formu (Word)
Kayıt Dondurma Formu (Pdf)
Öğrenci Destek Çok Amaçlı Dilekçe 
Çok Amaçlı Dilekçe (Word)
Çok Amaçlı Dilekçe (Pdf)
Muafiyet Talep Formu / Exemption Form(Word)
Muafiyet Talep Formu / Exemption Form (Pdf)
Sınav Zarfları Devir-Teslim Formları (Excel)
Sınav Zarfları Devir Teslim Formları (Pdf)
Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuru Formu  (Word)
Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuru Formu  (Pdf)
Çift Anadal Kabul Formu (Word)
Çift Anadal Kabul Formu (Pdf)
Yandal Kabul Formu (Word)
Yandal Kabul Formu (Pdf)
Çift Anadal Ders Kayıt / Double Major/Minor Course Enrolment(Word)
Çift Anadal Ders Kayıt / Double Major/Minor Course Enrolment(Pdf)
Sınav Mazeret Formu (Word)
Sınav Mazeret Formu (Pdf)
Nişantaşı Üniversitesi Etkinlik Düzenleme ve Destekleme Uygulama Esasları Acceptance Petition For Lateral Intra-Tranfsfer Application (Word)
Acceptance Petition For Lateral Intra-Tranfsfer Application (Pdf)
Double Major/Minor Admission Petition(Word)
Double Major/Minor Admission Petition(Pdf)
Lateral Intra Transfer Application Form (Word)
Lateral Intra Transfer Application Form (Pdf)
Double Major/Minor Course Enrolment(Word)
Double Major/Minor Course Enrolment(Pdf)
Graduate Student Exmatriculation Form (Word)
Graduate Student Exmatriculation Form (Pdf)
Azami öğrencim süresini dolduran (Madde.44) öğrenciler için Ek Sınav Formu  Etkinlik Ön Talep Formu
Kurum İçi Yatay Geçiş Kabul Formu  (Word)
Kurum İçi Yatay Geçiş Kabul Formu  (Pdf)